در این بخش به صورت کلی به بررسی مفهوم جنگو ساختارهای آن به شکل کلی پرداخته شده است مقدمات شروع کار به با جنگو مطرح شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.