آموزش برنامه نویسی وب با پایتون و جنگو – بخش دوم – مدل و فیلد در جنگو

در این جلسه بررسی ساختار مدل و نمونه های آن پرداختیم. انواع فیلدها را بررسی کردیم و روابط یک به یک، یک به چند و چند به چند را شرح دادیم. سپس چند نمونه دیتا مدل ساده را طراحی و در ادمین باهاشون کار کردیم