دکوراتور تایپ اسکریپت و کاربردهای آن

یکی از عمده ویژگی های تایپ اسکریپت، امکان استقاده از دکوراتور است. البته این ویژگی در پروپوزال ES هست ولی با تایپ اسکریپت در حال حاضر میتوانید از آن استفاده کنید. اساسا یکی از ایده اصلی تایپ اسکریپت رو میشه دکوراتور دانست. میدانید که تایپ اسکریپت با همکاری مشترک گوگل