تزریق وابستگی مفهوم کلیدی توسعه نرم افزارهای مدرن

یکی از شوخی هایی که با تزریق وابستگی یا دیپدنسی اینجکشن میشه اینه که یه اسم ۵۰ دلاری برای یه مفهوم ساده ۵۰ سنتیه 🙂 تاحدی هم بیراه نیست چون اصول اولیه تزریق وابستگی و IOC ساده است ولی باید این نکته رو هم به خاطر داشت که همین مفهوم