تزریق وابستگی مفهوم کلیدی توسعه نرم افزارهای مدرن

یکی از شوخی هایی که با تزریق وابستگی یا دیپدنسی اینجکشن میشه اینه که یه اسم ۵۰ دلاری برای یه مفهوم ساده ۵۰ سنتیه 🙂 تاحدی هم بیراه نیست چون اصول اولیه تزریق وابستگی و IOC ساده است ولی باید این نکته رو هم به خاطر داشت که همین مفهوم

معماری نرم افزار چیست ؟

تعریف های مختلفی برای معماری نرم افزار قابل ارایه است با این وجود میتوان معماری نرم افزار را مجموعه ای از ساختارهای لازم برای استدلال در مورد یک سیستم دانست که شامل عناصر نرم افزاری، روابط بین آنها و ویژگی های هردو است. در ادامه این نوشته این تعریف را